Герапетритис: Доколку Северна Македонија продолжи со оваа политика, имаме средства за дополнителен притисок на билатерално и меѓународно ниво

1 min read

Доколку Северна Македонија продолжи со оваа политика, која е директно спротивна на меѓународните договори, тогаш

повеќе