Паралелно, најдоцна до 30 септември задолжително треба да бидат вакцинирани и студентите по медицина, кои следат пракса во државните или приватните болници.