Mario Gotze gjithnjë më afër Milan, pajtohet për reduktim në pagë