Ademi: Arsimi online është zgjidhje sistematike dhe ka mekanizma për kontrollimin e shkollave