Tërmet në Barcelonë, Bartomeu i vetëm – gjashtë anëtarë të bordit drejtues japin dorëheqje!