Nga të sëmurët me koronavirus 27 pacientë me pasqyrë më të rëndë klinike