Dikur në KF Trepça apo me një karrierë pasur sportive