Kurti i vetmi që ka prirje ose dëshirë t’u ngjajë diktatorëve