Konferencë shtypi e ministrave Mançevski dhe Ademi dhe drejtorit të TM Lushev (drejtpërdrejtë)