Një printer 3D i lirë mund të manipulojë skanerët e shenjave të gishtërinjve