Angelovska: Mjetet e shkurtuara tek të gjithë përdoruesit e buxhetit, kryesisht nga mallrat dhe shërbimet dhe investimet kapitale që nuk mund të realizohen