Lorik Ilazi: Nëse dikujt si pëlqen e ankohet nga ky sistem, do të thotë që këto ekipe ose dojnë të shpëtojnë lekë ose…