Limaj: Futja në karantinë e Veriut, cenim i sovranitetit të vendit