Intervistohet nga Policia, kërcënoi me djegie Presidencën dhe Gjykatën Kushtetuese