Spasovski: Më e rëndësishmja është që t’i respektojmë masat që ta ruajmë shëndetin e secilit individ dhe të bashkësisë