Banka Botërore: Deri 60 milionë njerëz mund të përballen me ‘varfëri ekstreme’ si pasojë e pandemisë së COVID-19