India përgatitet të goditet nga cikloni në kulmin e Covid-19