Top pesëshja e miteve ruse për NATO-n dhe Kovid-19