MSH: Sistemi shëndetësor i gatshëm të pranojë numër më të madh të pacientëve, si dhe për kulmin e virusit nga fundi i muajit