Pjesëmarrja e parë e Maqedonisë së Veriut në takim të NATO-s si anëtare e barabartë