Në gërmadhat e tërmetit do të ndërtohet platforma e një faze të re për të gjithë vendin