Mbi një e katërta e të punësuarve në MPB janë gra, por ende ka dallime në përfaqësimin e sistematizimit