Përkundër rezistencës të federatës organet e dhunshme serbe e morën… Kur u emërua Halil Sylejmani kryetar?