Është e palejueshme që në shekullin 21 të hapin çështje identike, porositi Zaev