Letër publike qytetarëve të Kamenicës: Mos i lini fëmijët pa shoqëri, të pasocializuar