Rrudhat Nuk Shkaktohen Vetëm Prej Moshës – Cilët Janë Faktorët e Tjerë