Italia kërkon që tu japë fund pagesave me para në dorë