Rivali kryesor i Uber në Evropë tërheq vëmendjen e investitorëve