Protokolli për në NATO kaloi në Senatin e SHBA-së me procedurë të shpejtuar