ISHP: Deri më 3 dhjetor kanë arritur 2.2015 paraqitje për fruth