Avokati i popullit vitin e kaluar ka vepruar rreth 4.705 parashtresave, edhe më tej më të shumta ato nga sfera e jurisprudencës