Медицински сестри кои работат кај матични лекари бараат закон за да можат да се вратат во ЈЗУ

во категорија Здравство од
Медицински сестри кои работат кај матични лекари бараат закон за да можат да се вратат во ЈЗУ – Само Здравје


Извор:http://samozdravje.mk/