Хемофиличарите ќе го одбележат светскиот ден со апел за подобар третман

во категорија Здравство од
Хемофиличарите ќе го одбележат светскиот ден со апел за подобар третман – Само Здравје


Извор:http://samozdravje.mk/