Пет деца со хемофилија терапија имаат само за до крајот на април, а нов тендер не бил распишан!

во категорија Здравство од
Пет деца со хемофилија терапија имаат само за до крајот на април, а нов тендер не бил распишан! – Само Здравје


Извор:http://samozdravje.mk/