Осоговските планини да бидат прогласени за парк на природата

во категорија Македонија од

Заштитата на природните убавини значи побрз пристап до европските пари. Градоначалниците од истокот покренуваат иницијатива Осоговските планини да добијат статус на заштитено подрачје од четврта категорија.

Станува збор за околу 50 илјади хектари кои припаѓаат на неколку општини. Покрај за Осоговието постапката да стане парк на природата е  почната и за Ченгино кале над Пехчево. Освен пристап до различни фондови тоа ќе донесе и екстра приходи за локалното население.

Дополнителен импулс што ќе ја збогати туристичката понуда, но и ќе донесе развој на регионот е апликацијата на Лесново да стане првиот геопарк во Македонија.
Во источниот регион нема ниту едно посебно заштитено подрачје.

Под заштита се само поединечни природни реткости како дабот во кочанско Бели или црната дудинка во Лесново. Добивањето на статус на заштитено подрачје ќе биде и дополнителна моќност  за развој на туризмот, во што градоначaлниците од истокот на државата ќе го следат примерот на нивните бугарски колеги.

Извор: http://24vesti.com.mk/