Cтрав од висина

во категорија Свет од

Ако до сега немавте страв од висина, ова е моментот кога стравот ќе ви се ембедира во ДНК. Тројца момци и напуштена зграда во Мароко (или барем сите се на работа). Они може имаат нерви да го снимаат ова, ние не баш и за да го догледаме.