Во Австралија има печурка која “јаде” злато

во категоријата Технологија

Австралиските научници откриле габа која асимилира злато во своја полза. Габата Fusarium oxysporum ги зема златните микрочестички од почвата и ги вградува во своите влакна. Не е јасно како точно го користи златото во својот живот, но интересно, расте неколку пати подобро во средина каде има злато.

Златото е практично инертен метал бидејќи не реагира со други супстанции (со неколку исклучоци), речиси не оксидира и затоа е бескорисен за живите организми. Златото е толку инертно што може да се јаде – на пример, во форма на златен лист, кој ги украсува слатките. Но, како што се покажа, покрај луѓето, постојат и други суштества на Земјата кои не се рамнодушни кон златото. Тоа се овие се печурки.

Австралијците ги проучувале разните видови габи Fusarium oxysporum TA_pink1, кои живеат во близина на рудникот за злато на западниот брег на Австралија. Научниците одгледувале печурка во лабораторијата и го проучувале нејзиниот однос кон благородниот метал.

Суспензија на злато, односно воден раствор од метални наночестички со големина од околу 40 микрометри, била додадена како потхрана за колонијата на габата, а по две недели се создал ореол околу живиот организам, зона од која таа го избрала речиси целото злато. Златото што недостасувало од околината било пронајдено во самата печурка.

Истражувачите се обиделе да одгледуваат вакви печурки без да додаваат злато и виделе дека колониите што немаат драгоцен метал бавно се шират. Печурката “навикната” на злато во животната средина има брз раст за 38 часа, додека онаа која нема злато расте за 195 часа. Златото апсорбирано од габите било оксидирано.

ИЗВОР: https://usb.mk