Владата формираше Меѓуресорска работна група за спроведување на Законот за јазиците

во категоријата Македонија

Владата на денешната 120 седница донесе одлука за формирање на Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците.

Дел од обврските кои ќе ги има ова тело опфаќаат:  подготовка на Акциски план за спроведување на Законот за употреба на јазиците, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката; следење на динамиката на реализација и имплементација на Акцискиот план; давање насоки на институциите во функција на координирање, организирање, имплементирање и операционализирање на мерките и активностите согласно тој план.

Членови на Меѓуресорската работна група согласно владината одлука се: Генералниот секретар на Владата на Република Македонија; заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија; државниот секретар во Министерството за правда; државниот секретар во Министерството за финансии; државниот секретар во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор; секретарот на Секретаријатот за законодавство; претставник од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и претставник од Собранието на Република Македонија.

На 120 седница владата донесе одлука да не даде мислење за Предлог-законот за престанување на важење на Законот за трговија на зелени пазари бидејќи веќе е донесена одлука со кој се предвидува пролонгирање на рокот за влегување на сила на законот за јануари 2020 година.

На редовната 120 седницата, Владата ја разгледа Информацијата за изградба на пруга Куманово-Бељаковце. Донесен е заклучок со кој Владата најавува дека ќе го преиспита Договорот за проектната единица за имплементација на проектот и ќе направи предлог за да се измени неговиот облик.

Владата исто така ја разгледа и усвои Информацијата за одржување на Првата седница на македонско-бугарската меѓувладината комисија за економска соработка по Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија.

 

ТВ21 АНКЕТА

Loading ... Loading …

Извор: https://tv21.tv/